Hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu

 • Xử lý các nghiệp vụ bán lẻ qua trụ bơm, bán nợ theo hợp đồng cho các doanh nghiệp vận tải, taxi,…
 • Tích hợp cổng xuất hóa đơn điện tử phổ biến: Viettel, VNPT, FPT, SOFTDREAMS, VNPAY …
 • Chốt ca cuối ngày, tổng kết số Total từng trụ bơm,  lên cân đối quỹ tiền mặt, hàng bán, công nợ và tồn kho.
 • Tiếp nhận hàng nhập kho theo quy trình điều hàng từ trung tâm
 • Số liệu cửa hàng được cập nhật tập trung trực tuyến và tức thời toàn hệ thống cửa hàng
 • Quản lý nhập xuất tồn kho theo từng bồn, tích hợp thiết bị đo bồn để đối chiếu kiểm kê tồn kho 

Phân phối xăng dầu đầu mối

 • Xử lý các quy trình nghiệp vụ bán hàng giao phiếu và bán hàng theo lệnh giao hàng.
 • Hỗ trợ cán bộ quản lý duyệt đơn bán hàng trên smart phone hoặc tablet.
 • Cập nhật các chính sách giá, trích và sử dụng Quỹ Bình ổn giá và Thuế BVMT theo quy định Bộ Công Thương .
 • Theo dõi tình trạng thanh toán và công nợ chi tiết theo từng đơn bán hàng.

Nhập hàng

 • Xử lý các quy trình mua hàng nhập khẩu và mua hàng trong nước.
 • Theo dõi được tồn chi tiết theo nguồn mua để tính thuế Bảo vệ môi trường.
 • Tập hợp đầy đủ các khoản mục chi phí mua hàng
 • Hệ thống có chức năng dự tính nhanh giá vốn lô hàng nhập khẩu từ đó xây dựng chính sách giá bán linh hoạt và cạnh tranh.

Quản lý kho phiếu

 • Quản lý các Phiếu xuất kho hàng gởi chi tiết từng số seri, thời hạn hiệu lực, mã hàng, số (K) lít, …
 • Hỗ trợ tự động nhập nhanh danh sách phiếu bằng cách chụp danh sách phiếu bằng App trên smart phone/tablet hoặc scan danh sách phiếu vào máy tính.
 • Theo dõi được các phiếu khách hàng chưa nhận hàng để cảnh báo thời hạn hiệu lực cho khách hàng. Hỗ trợ chức năng đổi phiếu, gia hạn phiếu.
 • Quản lý nhập xuất tồn kho phiếu chi tiết theo seri phiếu. Thể hiện lượng tồn theo cơ cấu phiếu để tiện lựa chọn phương án phiếu giao cho khách hàng.

Quản lý kho hàng

 • Quản lý nhập – xuất – tồn kho hàng gởi và hệ thống kho riêng của doanh nghiệp, chi tiết tồn theo nguồn mua.
 • Cập nhật theo dõi chi tiết nhập – xuất – tồn kho đồng thời theo cả 2 đơn vị lít 15 và lít thực tế.
 • Có chức năng load file Excel bảng kê xuất hàng và tự động đối chiếu lượng tồn theo lít thực tế và lít 15 với đơn vị quản lý kho.
 • Quản lý được lượng tồn kho khách mua gởi lại kho riêng của doanh nghiệp.

Kế Toán

 • Là Phân hệ trung tâm của cả Hệ thống XMan ERP, tích hợp chặt chẽ và kế thừa dữ liệu từ các Phân hệ: Mua hàng, Bán hàng, Kho hàng/Kho phiếu,… để tự động hạch toán và ghi sổ kế toán.
 • Hỗ trợ chức năng tính thuế BVMT, trích và sử dụng Quỹ Bình ổn giá theo quy định của Bộ Công Thương.
 • Tính giá vốn hàng bán theo nguồn.
 • In các báo cáo tài chính, sổ sách kế toán theo định kỳ.

  Đăng ký để được tư vấn và xem demo trực tuyến

  sts-petro

  Công ty Cổ phầnS.T.S
  STS

  sts-petro

  Công ty TNHH S.T.S Tây Nam Bộ
  S.T.S Tây Nam Bộ

  logo-sfc

  Công ty CP nhiên liệu Sài Gòn
  SFC

  DAU NHOT mekong

  Công ty CP Hóa Dầu Mekong
  Mekong Petro

  xang dau nam phuc

  Công ty Cổ phần Nam Phúc
  Nam Phúc