Triển khai XMan ERP cho Công ty xăng dầu đầu mối Nam Phúc

Vừa qua, Công ty Cồ Phần Đầu Tư Nam Phúc đã ký kết hợp đồng lựa chọn FBS làm đối tác cung cấp và triển khai hệ thống XMan ERP chuyên ngành phân phối xăng dầu đầu mối với các phân hệ quản lý chính như : Nhập khẩu, Kho hàng, Kho phiếu, Kinh doanh, Thuế BVMT & Quỹ bình ổn giá và Kế toán..

Công ty cổ phần đầu tư Nam Phúc đã có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực phân xăng dầu và từ năm 2015 đã được Bộ Công Thương cấp giấy chứng nhận là một trong số 29 doanh nghiệp trong cả nước đủ điều kiện là Doanh nghiệp xăng dầu đầu mối.
Công ty Nam Phúc là doanh nghiệp thứ 2 sau Công ty cổ phần dịch vụ Hàng hải STS sử dụng giải pháp XMan ERP chuyên ngành xăng dầu đầu mối của FBS. Qua đó giải pháp XMan ERP một lần nữa khẳng định là lựa chọn phù hợp hàng đầu cho các Doanh nghiệp xăng dầu đầu mối tại Việt Nam.

Bình luận