Phân phối qua Đội xe

 • Tự động hóa việc xử lý quy trình bán hàng của đội xe: ghi nhận đơn hàng của khách hàng hoặc lập đơn hàng dự kiến -> in đơn hàng -> gom đơn hàng theo chuyến xe.
 • Xuất kho tải hàng lên xe theo bảng kê đơn hàng, khi giao hàng và ghi nhận số lượng giao hàng thực tế, số vỏ các loại thu về, tiền thanh toán của đơn hàng và ghi nhận công nợ mới phát sinh.
 • Xe về tải hàng xuống, cập nhật thông tin bán hàng thực tế và quyết toán chuyến hàng với kế toán ngay sau chuyến bán hàng.
 • Giúp các khách hàng đặt hàng trực tiếp và tra cứu các thông tin đơn hàng, doanh số tích lũy theo chương trình, công nợ, chiết khấu,…

Chuỗi cửa hàng Gas

 • Tự động hóa việc xử lý nghiệp vụ bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ gas: Chỉ cần bấm một phím để lập đơn bán hàng khi có cuộc gọi đến của khách hàng.
 • Hỗ trợ việc bán các phụ kiện bình gas, bếp gas và các mặt hàng khác chung với đơn hàng bán gas
 • Theo dõi chi tiết doanh thu, tồn kho gas và vỏ bình, công nợ gas và nợ vỏ.
 • Dự tính nhu cầu bổ túc hàng cho cửa hàng hằng ngày.
 • Trung tâm có thể theo dõi tình hình kinh doanh, tồn kho, công nợ của toàn chuỗi cửa hàng bằng smartphone/tablet

Xưởng chiết nạp Gas

 • Xử lý quy trình mua và nhập kho Gas bồn nguyên liệu theo khối lượng thực tế và quy đổi theo điều kiện môi trường.
 • Ghi nhận theo dõi chi tiết nhật ký các ca chiết nạp và nhập kho Gas thành phẩm.
 • Quản lý kho Vỏ bình và phụ kiện màng co, tem niêm.

Kế toán

 • Kế toán chi tiết Tiền – Hàng – Nợ của từng xe bán hàng mỗi ngày
 • Kế toán chi tiết các công nợ phải thu/phải trả tiền hàng, với các khách hàng và nhà phân phối
 • Kế toán theo dõi chi tiết các nghiệp vụ nhập – xuất – tồn kho vỏ bình, công nợ vỏ bình các loại với từng khách hàng và nhà phân phối.
 • Theo dõi việc phát hành và in hóa đơn tài chính linh hoạt trong lĩnh vực kinh doanh Gas. Hỗ trợ việc xuất hóa đơn điện tử.
 • Tự động tính các khoản chiết khấu/khuyến mãi theo sản lượng, thanh toán, chương trình bán hàng,… theo khách hàng để tích lũy và theo dõi việc khấu trừ thanh toán.
 • Tính giá vốn có cấn trừ chiết khấu/khuyến mãi linh hoạt
 • Lên báo cáo lãi lỗ thực tế hàng tháng/quý/năm

  Đăng ký để được tư vấn và xem demo trực tuyến

  Công ty Gas Mai Hạnh
  Mai Hạnh

  Công ty Gas Tân Hải Việt
  Tân Hải Việt

  gas-dai-minh-quang

  Công ty TNHH TM DV Đại Minh Quang
  Đại Minh Quang