PNJ – Mở rộng triển khai Dự án ERP Giai đoạn 3

Trên cơ sở thành công ở Giai đoạn 1 và 2 của Dự án ERP, vừa qua Công ty PNJ đã ký kết hợp đồng với FBS để tiếp tục triển khai mở rộng Hệ thống ERP XMan cho Xí Nghiệp Nữ Trang vừa mới khánh thành của PNJ.

Xí Nghiệp Nữ Trang vừa mới khánh thành của PNJ
Xí Nghiệp Nữ Trang vừa mới khánh thành của PNJ

Xí nghiệp có tổng vốn đầu tư 100 tỷ đồng, có tổng diện tích xây dựng 12.500 m2, sử dụng 1.000 công nhân, kỹ thuật viên, có công suất sản xuất đạt trên 4 triệu sản phẩm/năm. Đây là xí nghiệp sản xuất nữ trang có quy mô lớn nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Giai đoạn 3 của Dự án sẽ tập trung giải quyết bài toán Quản trị sản xuất của ngành chế tác kim hoàn, vốn là các vấn đề hết sức hóc búa và đặc thù, nhất là đối với một xí nghiệp nữ trang có quy mô lớn nhất nước như PNJ.

Công ty FBS vô cùng tự hào đã được Ban lãnh đạo PNJ tin tưởng giao phó trọng trách nà

Bình luận