Phần mềm XMAN™ ERP cập nhật hỗ trợ Thông tư 78/2021/TT-BTC

Thời gian qua, ngành Thuế đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích doanh nghiệp chuyển đổi từ hóa đơn điện tử theo quy định cũ sang hóa đơn điện tử theo quy định mới. Bước đầu, ngành Thuế đã đạt kết quả tích cực, tạo tiền đề để tăng tốc chuyển đổi hóa đơn điện tử trong các doanh nghiệp.

Theo quy định, thời hạn bắt buộc hoàn thành chuyển đổi hóa đơn điện tử là từ ngày 1-7-2022. Bộ Tài chính đã phê duyệt lộ trình triển khai hóa đơn điện tử theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ tháng 11-2021 đến tháng 3-2022, áp dụng với 6 tỉnh, thành phố: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Định và Phú Thọ. Giai đoạn 2 triển khai từ tháng 4-2022 với 57 địa phương còn lại. Bộ Tài chính đặt mục tiêu đến hết ngày 31-12-2021, 6 địa phương triển khai giai đoạn 1 phải có tối thiểu 70% doanh nghiệp, tổ chức kinh tế áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định mới.

Hóa đơn điện tử mới có một số điểm mới so với hóa đơn điện tử đã triển khai trước đó. Theo Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (Tổng cục Thuế) Lưu Đức Huy, đó là hóa đơn điện tử theo định dạng chuẩn của cơ quan thuế; khi sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, cơ sở kinh doanh phải chuyển dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế. Đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hệ thống của Tổng cục Thuế sẽ tự động cấp mã hóa đơn căn cứ trên thông tin do người bán lập gửi đến…

Phần mềm XMAN™ ERP cập nhật hỗ trợ Thông tư 78/2021/TT-BTC
Phần mềm XMAN™ ERP cập nhật hỗ trợ Thông tư 78/2021/TT-BTC

Với những thay đổi liên tục từ cơ quan chức năng đã và đang làm cho nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc thay đổi hệ thống phần mềm của doanh nghiệp đang sử dụng sao cho phù hợp với những qui định của cơ quan nhà nước. Nhưng rất may trong thời gian qua các khách hàng đang sử dụng phần mềm XMan ERP của FBS lại không gặp nhiều khó khăn trong việc chuyển đổi theo các thông tư và quy định của cơ quan Thuế.

Phần mềm XMan ERP là hệ thống quản trị doanh nghiệp với khả năng thay đổi linh hoạt, đáp ứng từng nhu cầu riêng biệt của doanh nghiệp. Được sử dụng ở nhiều doanh nghiệp nằm trong Top 500VNR với nhiều ngành nghề khác nhau.

Bình luận