Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) ký hợp đồng chính thức lựa chọn phần mềm XBank của FBS

Ngày 11/05/2009, Công ty FBS đã chính thức ký hợp đồng cung cấp và triển khai Phần mềm XBank – Phân hệ Quản lý nội bộ (MIS) cho Ngân hàng SCB. Hệ thống này sẽ hỗ trợ việc quản lý mua sắm, sử dụng TSCĐ & CCLĐ cũng như quản lý hệ thống kế toán nội bộ, ngân sách chi tiêu cho toàn bộ các hệ thống ngân hàng SCB với hơn 90 CN/PGD rộng khắp trên toàn quốc.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB)

Công ty FBS đã đúc kết hơn 10 năm kinh nghiệm của mình trong việc phát triển ứng dụng trong lĩnh vực ngân hàng để xây dựng Hệ thống XBank theo kiến trúc đa lớp, mô hình cơ sở dữ liệu Oracle tập trung và 100% giao diện web, hoàn toàn tương đương với các hệ thống core banking của nước ngoài đang có mặt tại Việt Nam.

Trước đó, vào tháng 01/2009, Công ty FBS cũng vừa triển khai thành công Hệ thống core banking XBank cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa.

Bình luận