FBS triển khai hệ thống phần mềm ứng dụng cho Vissan

Ngày 24/02/2009, Công ty TNHH Tin Học Phương Bắc (FBS) đã chính thức ký kết hợp đồng cung cấp và triển khai Hệ thống phần mềm ứng dụng Quản lý Chuỗi cửa hàng XMan SCM cho Công Ty Kỹ Nghệ Súc Sản (Vissan). Đây là một dự án ứng dụng công nghệ tiên tiến để kết nối hệ thống hơn 50 cửa hàng của Vissan trãi rộng khắp trên toàn quốc nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh đối với hệ thống chuỗi bán lẻ của Vissan trước các áp lực cạnh tranh của các hệ thống chuỗi bán lẻ của nước ngoài sau khi Việt Nam chính thức mở cửa thị trường bán lẻ kể từ ngày 01/01/2009.

Bình luận