PNJ tiếp tục chọn FBS làm đối tác triển khai Dự án BI (Business Intelligence)

Trên cơ sở thành công của Dự án ERP XMan tại PNJ, đầu tháng 04 vừa qua Công ty PNJ đã chính thức ký hợp đồng tiếp tục chọn FBS làm đối tác triển khai cho Dự án BI (Buisiness Intelligence). Mục tiêu của Dự án BI lần này nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng toàn diện các mặt kinh doanh, điều hành, quản trị của PNJ thông qua việc xây dựng và ứng dụng Hệ thống các Chỉ số đo lường hiệu suất (KPI) ở tất cả các Khối Kinh doanh Sỉ & Lẻ, Cung ứng, Marketing, Sản xuất, Tài chính – Kế toán. Ngoài ra, Dự án BI lần này cũng hướng đến ứng dụng các mô hình phân tích dự báo thị trường và hành vi khách hàng thông qua công nghệ Data Mining tiên tiến.

Dự kiến Dự án sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành vào Quý 4 năm nay.

Bình luận