PHẦN MỀM XMAN ERP LÀ GÌ?

XMan (viết tắt từ e Xtra Management) là Hệ thống Phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp được Công ty FBS thiết kế và xây dựng dựa trên kiến trúc và công nghệ tiên tiến của Oracle kết hợp với các chế độ và thông lệ về nghiệp vụ quản lý doanh nghiệp của Việt Nam nhằm phục vụ cho các đối tượng doanh nghiệp vừa và lớn.

XMan bao gồm các phân hệ chính sau đây:

 • Phân hệ Kế toán – Tài chính
 • Phân hệ Quản lý Mua hàng
 • Phân hệ Quản lý Bán hàng
 • Phân hệ Quản lý vận tải nội địa
 • Phân hệ Quản trị sản xuất – Giá thành
 • Phân hệ quản lý Tài sản & Công cụ
 • Phân hệ Quản lý Dự án
 • Phân hệ Nhân sự Tiền lương
 • Phân hệ Thông tin lãnh đạo

Các phân hệ đều có sự liên kết, chia sẽ và kế thừa thông tin với nhau và với phân hệ trung tâm đó là Kế toán – Tài chính. Đây là hình ảnh phản ánh các mối quan hệ công tác giữa các phòng ban, bộ phận trong một đơn vị với nhau và với phòng Kế toán – Tài chính.

TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM XMAN ERP

Đơn giản, tiện lợi, dễ sử dụng

 • Màn hình nhập liệu theo hướng người dùng
 • Hỗ trợ phím nóng trong lúc nhập liệu
 • Số liệu được kế thừa lẫn nhau trong suốt quá trình luân chuyển của chứng từ, giảm thiểu tối đa thời gian và sai sót trong quá trình nhập liệu

Quy trình nghiệp vụ tự nhiên: Quản lý quá trình luân chuyển chứng từ theo quy trình nghiệp vụ thông dụng của các doanh nghiệp, tuỳ theo mô hình hoạt động của doanh nghiệp mà quy trình dài hay ngắn, chương trình có thể cấu hình nhiều loại quy trình theo yêu cầu của từng doanh nghiệp:

 • Nhập hàng – hoá đơn – thanh toán
 • Xuất hàng – hoán đơn – thanh toán
 • Đơn hàng – nhập hàng – hoá đơn – than toán
 • Đơn hàng – xuất hàng – hoá đơn – thanh toán

Tự động kiểm soát các nguyên tắc nghiệp vụ :

 • Cảnh báo sai sót trong quá trình nhập liệu
 • Không cho phép nhập liệu những nghiệp vụ sai quy trình hoặc sai nghiệp vụ

Nhập liệu tối thiểu : Các quy trình trong khâu nhập liệu đều kế thừa thông tin đã có sẵn ở khâu nhập liệu trước, đảm bảo không có thông tin nào phải nhập lại hai lần trong XMan.

Quy tắc trách nhiệm cụ thể : XMan ghi lại tất cả các hoạt động của hệ thống kèm theo mã số của người sử dụng đã tạo ra nó cùng với ngày giờ cụ thể. Do đó, trách nhiệm được xác định rất rạch ròi cụ thể đến từng người trong XMan

Tính mô đun hóa : XMan được thiết kế theo từng mô đun lắp ghép lại thành một mô hình hệ thống tổng thể. Mỗi module là một phân hệ có thể vận hành độc lập hoặc liên kết chung với hệ thống

Tính tham số hoá cao, thiết kế mở 

 • Các phát sinh trong XMan đều được định nghĩa theo hướng tham số hóa đáp ứng được những yêu cầu về nghiệp vụ hiện tại và thay đổi trong tương lai của doanh nghiệp
 • Thiết kế dữ liệu theo dạng mở dự phòng những thay đổi trong tương lai của doanh nghiệp trong trường hợp thêm hoặc sửa cấu trúc dữ liệu

Hỗ trợ tất cả các loại máy in : XMan có thể hỗ trợ tốt tất cả các loại máy in kim, laser, phun mực và các loại giấy A3, A4, A5, liên tục

Kết xuất báo cáo ra nhiều dạng file : Tất cả các báo cáo trong XMan đều có thể kết xuất ra nhiều dạng file như: Excel, PDF, TXT, HTML,…

Các phân hệ của PHẦN MỀM XMan ERP

PHẦN MỀM ERP ĐA NGÀNH

FBS tự hào đã liên tiếp thành công trong nhiều dự án xây dựng và triển khai các hệ thống phần mềm ứng dụng đặc thù theo yêu cầu riêng thuộc các chuyên ngành

Phần mềm XMan ERP

Phần mềm XMan ERP (viết tắt từ e Xtra Management) là Hệ thống Phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp được Công ty FBS thiết kế và xây dựng dựa trên kiến trúc và công nghệ tiên tiến của Oracle kết hợp với các chế độ và thông lệ về nghiệp vụ quản lý doanh nghiệp của Việt Nam nhằm phục vụ cho các đối tượng doanh nghiệp vừa và lớn.

Price Currency: vnđ

Operating System: Windows

Application Category: Phần mềm ERP

Editor's Rating:
1024