Mr. Hoàng Minh Thuấn
Sale Manager - XPharma

Mr. Trần Ngọc Dũng
Support XPharma

Ms. Bùi Thị Thu Thủy
Support XPharma

Bạn có thể tải AnyDesk tại đường link:

https://anydesk.com/download

Hoặc bạn có thể click vào đây để tải xuống

Tải AnyDesk

Bạn có thể tải TeamViewer tại đường link:

https://download.teamviewer.com/download/TeamViewer_Setup.exe

Hoặc bạn có thể click vào đây để tải xuống

Tải Teamviewer

Bạn có thể tải ULTRAVIEWER tại đường link:

http://ultraviewer.net/vi/download.html

Hoặc bạn có thể click vào đây để tải xuống

Tải ULTRAVIEWER