Nhà thuốc GPP

XPharma là lựa chọn của các chuỗi nhà thuốc lớn như: Mỹ Châu, Minh Châu, Hà Trung, Kudos, Thiên Ngọc, Thiên Phát,… và hơn 500 nhà thuốc GPP trên toàn quốc.

 • Liên thông với Cổng Dược Quốc Gia
 • Có đủ cả hai phiên bản on-line và off-line để nhà thuốc lựa chọn
 • Bán thuốc và kiểm kho bằng mã vạch có sẵn của hãng SX
 • Hỗ trợ nhiều đơn vị tính: Hộp, Vỉ, Viên,…
 • Hỗ trợ mở 2 kho

Chuỗi nhà thuốc

Mô đun Trung Tâm hỗ trợ việc quản lý, điều phối hệ thống chuỗi nhà thuốc một cách tập trung, thống nhất.

 • Quản lý có thể theo dõi tình hình bán hàng, tồn kho, thuốc cận date trên toàn hệ thống một cách tức thời ngay trên App điện thoại
 • Tự động tính nhu cầu bổ sung thuốc cho cả chuỗi theo tốc độ bán và lượng tồn của từng nhà thuốc
 • Điều phối thuốc từ tổng kho xuống các nhà thuốc và chuyển qua lại giữa các nhà thuốc
 • Tích lũy điểm khách hàng trên toàn hệ thống
 • Báo cáo tổng hợp toàn hệ thống và chi tiết từng nhà thuốc

Phân phối dược phẩm

Mô đun bán sỉ/bán buôn dành cho các doanh nghiệp phân phối dược phẩm hoặc chuỗi nhà thuốc lớn

 • Cho phép thiết lập bảng giá theo nhóm khách hàng
 • Xuất và in hóa đơn tài chính hoặc chuyển lên cổng hóa đơn điện tử
 • Theo dõi thanh toán và công nợ phải thu khách hàng
 • Tính giá vốn và hiệu quả kinh doanh
 • Hỗ trợ tích hợp mở rộng với Mô đun Kế toán và Hệ thống ERP

Phòng khám đa khoa

Mô đun dành cho các phòng khám đa khoa hoặc quầy thuốc trong các phòng khám, bệnh viện

 • Xử lý quy trình khám bệnh – cận lâm sàng – kê toa – bán thuốc
 • Ghi nhận chẩn đoán bệnh theo ICD-10
 • Tích hợp thiết bị xét nghiệm như: nọi soi, siêu âm,… trực tiếp ghi nhận dữ liệu hình ảnh và in kết quả cận lâm sàng
 • Quản lý thu phí khám bệnh và xét nghiệm cận lâm sàng
 • Hỗ trợ quản lý theo các quy định khám chữa bệnh có BHYT, tổng hợp chuyển dữ liệu lên Cổng thông tin BHYT

 

  Đăng ký để được tư vấn và xem demo trực tuyến

  my-chau

  Chuỗi Nhà thuốc Mỹ Châu

  guardian

  Chuỗi Nhà thuốc Guardian

  Hệ thống nhà thuốc Minh Châu

  Chuỗi Nhà thuốc Thiên Ngọc

  Chuỗi Nhà thuốc Thiên Phát