Quản lý Thu Phí

 • Phí quản lý/ Phí thuê căn hộ
 • Quản lý : Tiền nước, Tiền điện, Tiền xe, tiền rác … theo bảng giá cố định và công thức
 • Quản lý phí bảo trì
 • Quản lý các khoảng phí khác : Cáp, internet, gas …
 • In Bill có barcode để hổ trợ khi đóng tiền sẽ quét ra nhanh hơn
 • Các báo cáo tổng hợp và chi tiết về các khoản phải thu, v.v.

Quản lý nhân khẩu

 • Danh sách nhân khẩu trong các căn hộ, có thể lọc theo nhiều tiêu chí nhằm phục vụ cho việc chăm sóc khách hàng lưu trú
 • Đăng kýđịnh mức nước theo nhân khẩu

Quản lý tài sản

 • Theo dõi danh sách tài sản
 • Ghi nhật ký về ngày sử dụng, lịch bảo trì, quá trình sử dụng, sửa chữa, v.v.
 • Nhắc nhở về lịch bảo trì bảo dưỡng

Quản lý công việc, lịch làm việc

 • Ghi nhận thông tin về quá trình công tác của nhân viên, thuộc các phân nhóm chính sau:
  • Mỗi công việc phát sinh sẽ ghi nhật ký lại
  • Lịch công tác: kế hoạch thực hiện các đầu mục công việc, kết quả thực hiện

Ứng dụng thông minh

 • Ứng dụng (app) xây dựng trên 2 hệ điều hành iOS và Android với các chức năng như sau:
  • Thông báo phí đến cư dân/nhắc nợ phí.
  • Gửi thông báo đến cư dân.
  • Nhận phản hồi thông tin từ cư dân và reply.

Liên hệ để được tư vấn

Nhân viên tư vấn miển phí 100% dành cho khách hàng. Hãy gọi ngay cho chúng tôi ngay khi lúc nào bạn cần

Khu lưu trú Lê Minh Xuân

Chung cư Nguyễn Thượng Hiền

Khu lưu trú Linh Xuân

Chung cư Nguyễn Ngọc Phương

Chung cư 4S Riverside Garden

Tin tức