Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) ký hợp đồng chính thức lựa chọn phần mềm XBank của FBS

-

Ngày 11/05/2009, Công ty FBS đã chính thức ký hợp đồng cung cấp và triển khai Phần mềm XBank – Phân hệ Quản lý nội bộ (MIS) cho Ngân hàng SCB. Hệ thống này sẽ hỗ trợ việc quản lý mua sắm, sử dụng TSCĐ & CCLĐ cũng như quản lý hệ thống kế toán nội bộ, ngân sách chi tiêu cho toàn bộ các hệ thống ngân hàng SCB với hơn 90 CN/PGD rộng khắp trên toàn quốc.