Xu thế mới trong kinh doanh bán lẻ

-

Theo kết quả nghiên cứu thị trường, 65% khách hàng tìm thông tin trước khi mua sắm và 27% khách hàng mua sắm có ảnh hưởng của mạng. “Trên thế giới, ngành kinh doanh bán lẻ đã tiếp cận với hai xu thế là cửa hàng thực thể và kênh bán hàng ảo qua website, điện thoại di động.

Người làm ERP nói về ERP

-

Hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp hay ERP (Enterprise Resource Planning) đang được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau. Một số doanh nghiệp (DN) nói đang ứng dụng ERP, nhưng thực chất chỉ triển khai một hai module nào đó.