Phần mềm Kinh doanh Gas

Phần mềm Kinh doanh Gas

Hệ thống phần mềm ERP - XMan dành cho Ngành Kinh doanh Gas với các phân hệ quản lý trọng tâm như : Hệ thống chuỗi cửa hàng bán lẻ gas, quản lý kho - điều hàng, kinh doanh phân phối gas, khí hóa lòng

1.Mua Hàng

 • Xử lý quy trình mua hàng Gas trong nước
 • Tập hợp tất cả các khoản chi phí mua hàng và tính giá vốn tạm tính cho lô hàng
 • In các báo cáo quản lý mua hàng

2. Hệ thống Cửa Hàng – Bán Lẻ

Quản lý thông tin khách hàng của cửa hàng

 • Hỗ trợ nhận diện và chăm sóc khách hàng nhờ “Hiển thị lập tức thông tin khách hàng gọi đến (Số điện thoại, Tên, Địa chỉ, Đặc điểm, Sản phẩm đang sử dụng, Bản đồ, Lịch sử giao dịch, Chu kỳ đặt hàng …)
 • Duy trì quan hệ khách hàng thông qua tin nhắn SMS chăm sóc khách hàng tự động

Quản lý bán hàng và đội ngũ nhân viên

Quy trình Nhập hàng

 • Quản lý danh sách hàng hóa (Gas): Loại gas, hình ảnh, đặc tính kỹ thuật, linh kiện, phụ kiện thay thế…
 • Hỗ trợ chức năng xem lượng tồn kho và lên được kế hoạch đặt hàng
 • Đặt hàng nhà cung cấp
 • Theo dõi giao hàng đung số lượng thực tế-> xác nhận phiếu giao hàng (1 đơn hàng có thề giao nhiều lần)
 • Nhập kho từ phiếu giao hàng

Phần mềm hỗ trợ toàn diện quy trình bán hàng từ khi khách đặt hàng đến khi hoàn thành thanh toán và thu hồi vỏ:

 • Bán hàng siêu tốc, vừa kết thúc cuộc gọi thì đơn hàng cũng in ra
 • Chỉ cần 1 thao tác là hoàn tất phiếu thu tiền, thu vỏ
 • Quản lý đơn hàng từ xa để đảm bảo khách hàng nhận hàng nhanh chóng
 • Dự đoán vỏ quay về: Hạn chế tiêu cực về vỏ
 • Quản lý bán bộ bình dể dàng
 • Hỗ trợ lập đơn hàng bán linh phụ kiện, dịch vụ sữa chữa
 • Theo dõi lượng tồn kho linh phụ kiện
 • Bất kỳ lúc nào cũng xem được công nợ tiền, công nợ vỏ với khách hàng cũng như nhà cung cấp.

Hoạt động quản lý được thực hiện theo nhóm hàng, theo nhân viên giao hàng hay nhân viên phát triển thị trường do đó việc quản lý trở nên dễ dàng và hiệu quả dù là đại lý bán lẻ hay chuỗi cửa hàng.

Quản lý tài chính

Phần mềm không chỉ hỗ trợ hoạt động kinh doanh mà còn là công cụ để quản lý tài chính hiệu quả:

 • Tiền tồn tại quỹ, số dư tại Ngân hàng
 • Tồn kho số lượng cũng như thành tiền về Gas, Vỏ, Bếp, hàng khuyến mãi…
 • Chi phí trong kỳ
 • Lãi trong kỳ

Các báo cáo bán hàng, kho hàng, xuất – nhập – tồn …

3. Kinh doanh sỉ

Bán hàng

Đây là chức năng xử lý toàn bộ các công việc bán hàng hằng ngày và quản lý mạng lưới phân phối Gas của Công ty. Bao gồm các chức năng xử lý nghiệp vụ chính như:

 • Xử lý Quy trình nghiệp vụ Bán buôn giao Gas cho đại lý/khách hàng sử dụng tự nhận hàng tại kho nhà cung cấp.
 • Xử lý Quy trình nghiệp vụ Bán buôn giao Gas giao hàng tận nơi cho đại lý/khách hàng sử dụng.
 • Quản lý và cập nhật Bảng phí thù lao mỗi khi có biến động chi tiết theo mặt hàng và đối tác cung cấp
 • Quản lý và cập nhật Bảng giá thống nhất toàn công ty: giá bán lẻ, giá bán sỉ, mức thù lao bán buôn

Xuất hóa đơn bán hàng

 • Chương trình căn cứ các phiếu bán hàng và tổng hợp tình hình xuất hóa đơn chỉ định đích danh để lập và in hóa đơn bán hàng, lượng tồn hàng bán khách không lấy hóa đơn sẽ được phân bổ theo yêu cầu quản lý để tạo và lập các hóa đơn gộp.

Quản lý bảng giá

 • Quản lý và cập nhật bảng giá chung toàn công ty theo từng thời điểm và lưu lịch sử biến động giá.

Chính sách chiết khấu

 • Quản lý và cập nhật tỷ lệ chiết khấu thống nhất chung toàn công ty chi tiết từng nhóm khách hàng.

Chương trình khuyến mãi

 • Quản lý và cập nhật các chương trình khuyến mãi theo từng thời hạn cho từng nhóm khách hàng.

Báo cáo bán hàng

 • In các báo cáo bán hàng tổng hợp và chi tiết theo thời gian, theo mặt hàng, theo khách hàng, theo nhân viên bán hàng,…
 • In các báo cáo công nợ chi tiết từng khách hàng theo thời gian

4. Kho hàng & Điều hàng

Quản lý kho Gas nguyên liệu

 • Lập phiếu nhập kho mua về theo từng mặt hàng gas từ các nhà cung cấp
 • Lập các phiếu xuất gas chiết nạp.
 • Lập các phiếu nhập/xuất khác: điều chỉnh thừa thiếu, hao hụt, thu hồi,…
 • Theo dõi tồn kho và in các báo cáo nhập – xuất – tồn kho gas nguyên liệu

Quản lý kho Gas thành phẩm

 • Lập các phiếu nhập kho gas thành phẩm từ nguồn mua hàng thành phẩm trực tiếp. Phiếu nhập kho thành phẩm từ chiết nạp được tự động tạo từ phiếu xuất gas chiết nạp.
 • Phiếu xuất gas thành phẩm bán và hoàn kho  thành phẩm được tạo tự động từ các bảng kê bán hàng hàng ngày của các xe.
 • Lập các phiếu nhập/xuất khác: chuyển kho, điều chỉnh thừa thiếu, hao hụt, thu hồi, biếu tặng,…
 • Theo dõi tồn kho và in các báo cáo nhập – xuất – tồn kho gas thành phẩm.

Quản lý kho Vỏ bình và phụ kiện

 • Lập phiếu nhập kho mua vỏ bình và phụ kiện
 • Phiếu nhập vỏ bình thu hồi và mua lại được tạo tự động từ các bảng kê bán hàng hàng ngày của các xe. Phiếu xuất vỏ bình bán cũng được tạo tự động tương tự.
 • Phiếu xuất vỏ bình được tạo tự động từ các phiếu xuất gas nguyên liệu chiết nạp.
 • Lập các phiếu nhập/xuất khác: chuyển kho, điều chỉnh thừa thiếu, hao hụt, thu hồi, biếu tặng,…
 • Theo dõi tồn kho và in các báo cáo nhập – xuất – tồn kho vỏ bình và phụ kiện.

5. Công nợ & thanh toán

 • Theo dõi công nợ khách hàng tập trung và tức thời chi tiết từng cửa hàng và tổng hợp toàn Công ty.
 • Quản lý khách hàng tập trung, hỗ trợ thiết lập hạn mức công nợ chung toàn hệ thống và hạn mức cụ thể tại từng Cửa hàng.
 • Cập nhật và theo dõi các hợp đồng bán hàng trả chậm, hỗ trợ thiết lập chu kỳ xuất hóa đơn và thời hạn công nợ theo khách hàng.
 • Cảnh báo các trường hợp đến hạn xuất hóa đơn và công nợ quá hạn. Tính phạt công nợ quá hạn.
 • Cập nhật công nợ khách hàng trên toàn bộ các trạm trong hệ thống một cách tức thời ngay sau khi Công ty nhận được báo có chuyển khoản thanh toán của khách hàng