Giải pháp Phần mềm Quản Lý Vận Tải XMan Logistics

Giải pháp Phần mềm Quản Lý Vận Tải XMan Logistics

Dịch vụ vận tải container, Trucking, Door to Door, Forwarding, Sea & Air Freight, vận tải hàng hóa, ...

Trong những năm qua, trong lĩnh vực vận tải, FBS đã cung cấp và triển khai thành công Hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp tổng thể XMan ERP cho một số đơn vị đã có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực Vận Tải như là : Công Ty GNVT VIỆT CÔNG (VIETCO FREIGHT), Công Ty TNHH TMDV Vận Tải Đại Lý Tàu Biển BÌNH AN, Công Ty CP TM Vận Tải CHẤN PHÁT, Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải BAN MAI, Công Ty TNHH TM VIỆT TÂN … Với mong muốn mang đem đến những hiệu quả trong việc ứng dụng Hệ thống Phần mềm Quản lý trong công tác quản lý và kinh doanh cho các doanh nghiệp trong ngành, Công ty FBS trân trọng giới thiệu với Quý doanh nghiệp các thông tin về Gói sản phẩm phần mềm quản lý nghiệp vụ Trucking trong ngành Vận Tài qua nội dung tài liệu dưới đây.

 • Cập nhật các order (booking). Ghi nhận các thông tin điểm đi, điểm đến, cảng đi, cảng đến cùng ngày giờ dự kiến từng chặng, số hiệu tàu, giờ tàu,….
 • Cập nhật các thông tin thực hiện order trên từng chặng và ghi nhận tất cả các khoản chi phí phát sinh trên từng chặng nói trên.
 • Giá dịch vụ trọn gói được tính từ tổng các chặng dịch vụ. Bảng giá dịch vụ từng chặng được lập sẵn cho từng tuyến đường, từng loại cont (20/40) và có thể cho từng khách hàng khác nhau
 • Giá vốn dịch vụ từng chặng cũng được lập sẵn bảng giá theo từng tuyến đường, từng loại cont
 • Trong các chặng kéo đường bộ, Mảng dịch vụ D2D sẽ thuê dịch vụ trucking nội bộ theo bảng giá như dịch vụ thuê ngoài
 • In các báo cáo chi tiết và tổng hợp định kỳ về doanh thu, chi phí của nghiệp vụ D2D
 • Nhân viên điều độ tiếp nhận lập các booking
 • Tổng hợp danh sách các booking và theo dõi tình trạng các booking
 • Cập nhật các booking hằng ngày
 • Cập nhật các thông tin thực hiện booking: số cont, số xe kéo rỗng, số xe kéo cont, thời gian hoàn thành, các khoản chi phí phát sinh…
 • Quản lý bảng giá cước theo từng khách hàng
 • Theo dõi doanh thu, cập nhật chi phí phát sinh chi tiết cho từng container, từng chuyến
 • Theo dõi doanh thu, chi phí nâng hạ từng container
 • Các khoảng mục chi phí khác đều có bảng định mức theo tuyến đường, theo loại dịch vụ một cách chi tiết. Chương trình hỗ trợ lập các bảng định mức để tự động tập hợp theo từng cont.
 • Theo dõi các phát sinh thu chi hộ
 • Theo dõi hóa đơn, công nợ và thanh toán từng khách hàng và từng cont
 • In các báo cáo chi tiết và tổng hợp định kỳ về doanh thu, chi phí của nghiệp vụ vận tải
  • Bảng kê thanh toán tổng hợp - chi tiết hàng nhập, hàng xuất
  • Báo cáo thống kê sản lượng: thu – chi, lợi nhuận của vận chuyển xe. 
  • Báo cáo thống kê thanh toán cước xe cho tài xế (gồm doanh thu của chiếc xe, các chi phí liên quan, tiền tạm ứng, thực chi)
  • Báo cáo tổng hợp công nợ
  • Báo cáo chi tiết công nợ từng khách hàng
  • Báo cáo thu chi tiền mặt, ngân hàng
  • Báo cáo lợi nhuận kết quả hoạt động vận tải
 • In hóa đơn GTGT theo mẫu có sẵn
 • Quản lý quy trình cấp phát dầu cho từng xe dựa vào các barem bồn dầu của từng loại xe
 • Xác định lượng dầu của từng chuyến đi và phân bổ dầu tiêu hao từng chuyến.
 • Quản lý các định mức các loại vật tư tiêu hao thường xuyên của từng loại xe theo km hoặc thời gian vận hành gồm: nhớt, vỏ xe, bố thắng, bình ắc quy
 • Cảnh báo đến hạn thay thế các vật tư quan trọng của từng xe
 • Riêng vỏ xe theo dõi chi tiết dòng đời theo từng số serial từ lúc xuất sử dụng, luân chuyển, thay thế,… cho đến khi thanh lý.
 • Theo dõi thời gian sử dụng từng vỏ xe và tình trạng sử dụng (vận hành, sơ cua)
 • Cập nhật và theo dõi hồ sơ lý lịch từng xe và lịch sử bảo dưỡng, sửa chữa của từng xe
 • Cập nhật và xử lý các yêu cầu sửa chữa thường xuyên hoặc đột xuất của từng xe. Đề xuất danh mục vật tư và dự toán kinh phí.
 • Duyệt yêu cầu và dự toán kinh phí sửa chữa. Theo dõi chi phí sửa chữa và tập hợp vào chi phí chung của đội xe hàng tháng.
 • Nhắc lịch bảo dưỡng định kỳ, lịch đăng kiểm, hạn thay thế các vật tư quan trọng cho từng xe
 • Báo cáo lý lịch tài sản, lịch sử bảo trì, sửa chữa đội xe
 • Các chức năng xử lý, cập nhật thông tin và in các form của quy trình hàng Air xuất khẩu chi tiết theo từng lô hàng
 • Cập nhật và theo dõi chi tiết các khoản doanh thu và chi phí, công nợ và thanh toán cho từng lô hàng, theo VND và USD
 • Các chức năng xử lý, cập nhật thông tin và in các form của quy trình hàng Air nhập khẩu
 • In các báo cáo quản lý kinh doanh dịch vụ Air Forwarding
 • Các chức năng xử lý, cập nhật thông tin và in các form của quy trình hàng Sea xuất khẩu chi tiết theo từng lô hàng
 • Cập nhật và theo dõi chi tiết các khoản doanh thu và chi phí, công nợ và thanh toán cho từng lô hàng, theo VND và USD
 • Các chức năng xử lý, cập nhật thông tin và in các form của quy trình hàng Sea nhập khẩu
 • In các báo cáo quản lý kinh doanh dịch vụ Sea Forwarding

Công Ty Cổ Phần Container Việt Nam - VICONSHIP

Công Ty Green Star Line (GSLINES)

VietCo Frieght Co.,LTD

Công ty TNHH TM DV Vận Tải Đại Lý Tàu Biển Bình An
Công ty CP TM Vận Tải Chấn Phát
Công ty CP Giao Nhận Vận Tải Ban Mai
Công ty Giao Nhận Vận Tải Tân Nam Chinh
Công ty Vận Tải Gia Huy