Giải pháp

Quy Trình tổng thể hệ thống XMan - ERP
Quy Trình tổng thể hệ thống XMan – ERP

xmanloXMan : là hệ thống ứng dụng tích hợp hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) bao gồm các phân hệ Kế toán, Tài sản, Quản trị sản xuất, Vật tư, Nhân sự, Tiền lương, Kinh doanh, Phân tích tài chính,… Đặc biệt tích hợp cho các đơn vị lớn có nhiều cơ sở, bộ phận trực thuộc. XMan là một giải pháp phần mềm ERP nội địa được xây dựng theo công nghệ Oracle, kiến trúc ứng dụng 3 lớp và giao diện web.


 

Màn hình chính của XCard™
Màn hình chính của XCard™

xcardloXCard™ : là hệ thống quản lý thẻ thanh toán trong ngân hàng bao gồm các loại Debit Card, Credit Card, ATM/POS Card. XCard là giải pháp tổng thể giúp các ngân hàng ứng dụng dịch vụ thẻ thanh toán từ khâu phát hành (card issuing), thanh toán tại các điểm bán hàng (card acquiring) đến khâu quản lý thẻ (card management): tính lãi, tính phí, hạch toán tổng hợp, thanh toán bù trừ,…và cả khả năng thanh toán liên ngân hàng (Intercharge) với các ngân hàng phát hành thẻ khác (Issuing bank) trong nước và quốc tế. Do XCard được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 8583 nên có thể hỗ trợ việc chuyển mạch thanh toán với các hệ thống thẻ chuẩn khác. XCard sử dụng công nghệ quản trị CSDL và công cụ thiết kế, phát triển ứng dùng chuyên dùng của Oracle.


Hồ sơ đăng ký thẻ
Hồ sơ đăng ký thẻ

xbankloXBank™ : Là hệ thống tích hợp các ứng dụng quản lý ngân hàng thương mại. XBank là một thế hệ sản phẩm mới được xây dựng trên nền tảng công nghệ cơ sở dữ liệu tiên tiến của Oracle và kiến trúc ứng dụng 3 lớp hiện đại tương tự như các hệ thống phần mềm core banking của nước ngoài hiện đang được triển khai tại các ngân hàng Việt nam. XBank có những tính năng vượt trội sau:

– Kiến trúc ứng dụng 3 lớp, giao diện 100% Web, hệ quản trị CSDL Oracle

– Công năng xử lý cao, tính khả chuyển lớn, an toàn, ổn định và tin cậy 

– Mô hình dữ liệu tập trung tức thời 

– Giao dịch online non-stop 24/24 (anytime)

– Gởi rút nhiều nơi (anywhere) 

– Mô hình giao dịch một cửa…